Hoe werkt de optische rookmelder?

Een optische rookmelder werkt op basis van infrarood. Hierdoor is de melder betrouwbaar en weet je zeker dat hij tijdig rook detecteert.
Er zijn optische melders met een batterij functie of melders die worden aangesloten op het lichtnet.

Alle rookmelders die Rookmelders Vlaanderen aanbiedt zijn optische rookmelders.

De optische rookmelder is uitgerust met een rookkamer met daarin een zender en ontvanger.

De optische brandmelder werkt volgens volgende procedure:

• De zender stuurt een lichtbundel uit.
• Wanneer er zich rook in de rookkamer bevindt, dan wordt het licht weerkaatst naar de ontvanger.
• Het gevolg is dat het alarmsignaal afgaat.
• De aanwezigheid van stof en damp kunnen de goede werking van de optische rookmelder verstoren. Daarom worden er nooit rookmelders geplaatst in keuken, badkamer en garage.

Meer vragen over de optische rookdetector?

Kijk dan op de pagina met de veelgestelde vragen.

Optische rookmelder