U ontvangt steeds een conformiteitsattest na plaatsing

Waarvoor dient het “conformiteitsattest”?

Bij het plaatsen van de rookmelders levert Rookmelders Vlaanderen  een “Attest van plaatsing” af.

Dit attest kan u bezorgen aan de brandverzekering.

Bij discussies kan u aantonen dat uw woning voldoet aan de geldende reglementering mbt rookmelders.

Wat staat er  op het “Attest van plaatsing rookmelders”?

  • de geplaatste rookmelders voldoen aan de wettelijke normen (CE-gemarkeerd en voldoen aan de norm NBN EN 14604)
  • het aantal rookmelders voldoet aan de opgelegde regelgeving
  • de rookmelders op de juiste locatie geplaatst zijn in de woning
  • de rookmelders professioneel geplaatst zijn in de woning
Rookmelder attest van plaatsing