Rookmelders in kelder(s) van een appartementsgebouw: de regels

Vanaf 1/1/2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen.  Het decreet maakt de plaatsing van minimaal één optische rookmelder op elke bouwlaag van een woning verplicht. Maar wat moeten we precies verstaan onder ‘bouwlaag’? Wat bijvoorbeeld met kelders in appartementsgebouwen? Volstaat één rookmelder voor de volledige kelderverdieping of moet elke individuele kelder er over een aparte rookmelder beschikken?

Individuele kelder vs. volledige kelderverdieping

De regels schrijven voor dat  een zolder of kelder, al dan niet bestemd voor gedeeld gebruik, waarin zich een technische installatie bevindt of die een directe toegang heeft en normaal en onmiddellijk te betreden is, als bouwlaag wordt beschouwd. En elke bouwlaag moet beschikken over een (optische) rookmelder.

Strikt gezien moet een kelder dus gezien worden als een bouwlaag. Het BVR laat echter in het midden wat er moet gebeuren indien het gaat om een verzameling van individuele kelders op eenzelfde kelderverdieping binnen een appartementsgebouw. Moet elke individuele kelder in dat geval over een rookmelder beschikken, of volstaat één rookmelder voor de volledige kelderverdieping?

Technische installatie aanwezig? Rookmelder in kelder verplicht!

Er kan in elk geval geen verwarring bestaan wanneer er een technische installatie aanwezig is in (één van) de kelder(s). De regelgeving stelt zeer duidelijk dat een zolder of een kelder, al dan niet bestemd voor gedeeld gebruik, waarin zich een technische installatie bevindt, als bouwlaag wordt beschouwd. Zodra er een technische installatie aanwezig is, moet er dus hoe dan ook een rookmelder worden aangebracht in die kelder.

Rookmelder in kelder zonder technische installatie

Voor kelders waarin er geen technische installatie aanwezig is, klinkt het verhaal anders, zo blijkt uit de door het Agentschap Wonen-Vlaanderen opgestelde handleiding bij de technische verslagen:

In individuele kelders van appartementen (waarin zich geen technische installatie bevindt) moet een rookmelder geïnstalleerd zijn als de kelder normaal te betreden is en direct toegankelijk vanaf het appartement, d.w.z. zonder dat men zich door gemeenschappelijke delen moet verplaatsen. Er gelden geen verplichtingen voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (bv. de inkom- en de traphal).

Geen verplichting rookmelder in de gemeenschappelijke delen

Zodra de individuele kelders enkel via de gemeenschappelijke delen te bereiken zijn, zijn individuele rookmelders in de kelder(s) met andere woorden NIET verplicht. De verplichting geldt enkel wanneer de kelder rechtstreeks te betreden valt via de individuele kavel, wat in de praktijk eerder uitzondering dan regel is.

Ondanks het feit dat er volgens de handleiding überhaupt geen verplichtingen gelden voor de gemeenschappelijke delen zal de woningcontroleur veelal waarschijnlijk toch aandringen op de plaatsing van één rookmelder voor de volledige kelderverdieping. In het kader van de brandveiligheid lijkt dit alvast geen overbodige luxe.

 

(laatste update november 2016)

(Bron: cibweb.be)