Rookmelders: Comfort Security

Veilig slapen en vluchten

Onze installateur monteert op professionele wijze rookmelders in de slaapkamer en elke kamer op de vluchtweg bij brand.

De rookmelders in de slaapkamer verwittigen u en uw gezin, zelfs als zij slapen, tijdig om te kunnen vluchten.

Daar de vluchtroute voorzien is van rookmelders is wordt u al verwittigd mocht de vluchtweg onder de rook komen te staan, waardoor vluchten niet meer kan.

Dit pakket voldoet aan de voorwaarden voor een goede bescherming volgens de wetten van de Vlaamse Overheid.

Plaatsing met conformiteitsattest

Op dit “Attest van plaatsing” staat vermeldt dat:

  • de geplaatste rookmelders voldoen aan de wettelijke normen (CE-gemarkeerd en voldoen aan de norm NBN EN 14604)
  • het aantal rookmelders voldoet aan de opgelegde regelgeving
  • de rookmelders op de juiste locatie geplaatst zijn in de woning
  • de rookmelders professioneel geplaatst zijn in de woning

Dit attest kan u bezorgen aan de brandverzekering.

Bij discussies kan u aantonen dat uw woning voldoet aan de geldende reglementering mbt rookmelders.

Bepaal het aantal rookmelders om comfortabel en wettelijk in orde te zijn

Bereken hier het aantal rookmelders dat u nodig heeft voor de comfortabele bescherming tegen brand en rook.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, levering van de rookmelders en plaatsing van de rookmelders.

MODULE INEKE COMFORT

Mocht u vragen hebben, staan wij steeds voor u klaar op 09 311 29 40 (8u00 tot 16u00) of via info@rookmeldersvlaanderen.be.

Voor de bestelling zullen wij steeds met u telefonisch de berekening overlopen.

BESTEL UW ROOKMELDERS

U gaat geen verbintenis aan door het klikken op “Bestellen”.

Wij nemen steeds telefonisch contact op om alles te overlopen alvorens uw bestelling af te ronden.

Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen

U kunt uw rookmelders door ons laten installeren tegen het verlaagde btw-tarief van 6% als u alle van volgende voorwaarden voldoet:

Uw woning is ouder dan 10 jaar.

Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.

De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.