Veelgestelde vragen over rookmelders

Vragen over het onderhoud van de rookmelder? Of over de wetgeving? Of de plaatsing?

Hier vind je alle antwoorden op je vragen.

Mocht het antwoord er niet bij staan, neem dan gerust contact met ons op:

De Rookmelders

• De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604.
• Al onze rookmelders beschikken over een lithium batterij voor 10 jaar zorgeloos gebruik.
• De toestellen beschikken over een testknop.
Al die kenmerken vindt u op de verpakking.

Wij installeren enkel rookmelders met een lithium batterij die 10 jaar meegaat.

Uw rookmelder zal 10 jaar voor uw veiligheid zorgen.

Met de knop kan u testen of uw rookmelder nog werkt.

Als u op de knop duwt dient de rookmelder alarm te geven. Als de rookmelder geen geluid geeft is de batterij leeg of de rookmelder defect.

Het antwoord o pdeze vraag vindt u op de pagina Hoe werkt een rookmelder.

Er zijn diverse oorzaken waarom een rookmelder af en toe piept, zonder dat er rook is te zien.

De rookmelder geeft dan elke minuut een toon om een probleem of storing aan te geven.

Meest voorkomend probleem is dat de batterij van de rookmelder is (bijna) leeg is en deze moet vervangen worden.

Het kan ook zijn dat de rookmelder vervuild is waardoor de sensor niet meer goed werkt. Controleer of de openingen in de rookmelder vrij zijn van stof en/of insecten. Maak eventueel de rookmelder schoon met een vochtige doek (niet een natte doek). Helpt dit niet? Vervang dan zo snel mogelijk de rookmelder.

De rookmelder van Rookmelders Vlaanderen zijn voorzien van een batterij die tien jaar meegaat.

De wetgeving over rookmelders

Rookmelders redden levens

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens.
Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Zodra de rookmelder rook opmerkt, zorgt het alarmsignaal dat u en uw huisgenoten zich tijdig in veiligheid kunnen brengen.

• De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604.
• Al onze rookmelders beschikken over een lithium batterij voor 10 jaar zorgeloos gebruik.
• De toestellen beschikken over een testknop.
Al die kenmerken vindt u op de verpakking.

Alle informatie over de plaatsing van de rookmelders vindt u op de pagina Waar rookmelder plaatsen?

Sinds 1/1/2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen.

Een woning of kamerwoning dient per bouwlaag uitgerust te zijn met minimum 1 optische rookmelder conform NBN EN 14604 dat reageert op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, en niet van het ionisch type is.

Een zolder of kelder, al dan niet bestemd voor gedeeld gebruik, waarin zich een technische installatie bevindt of die een directe toegang heeft en normaal en onmiddellijk te betreden is, wordt als bouwlaag beschouwd.

Een kamer is uitgerust met één rookmelder. Een kamer heeft een minimale oppervlakte van 12 m2. Er zijn wel wat uitzonderingen op deze netto-oppervlakte:

 • Voor de huisvesting van een of meer studenten geldt een minimale oppervlakte van 8 m2 als ze eveneens voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • ze gebouwd of gerealiseerd is voor 1 september 1998;
  • er werd op basis van een aanvraag van voor 1 september 2001 een eerste conformiteitsattest afgegeven dat zonder onderbreking verlengd werd en nooit ingetrokken of vervallen is vanwege een ander criterium dan de oppervlakte.
 • Voor de huisvesting van seizoenarbeiders geldt een minimale oppervlakte van 8 m2 op voorwaarde dat de kamer en de gemeenschappelijke ruimte samen een totale oppervlakte van minimaal 18 m2 hebben.
 • Voor een woning die gebouwd of vergund is voor 1 oktober 2016, dat de gemeten nettovloeroppervlakte die kleiner is dan de minimale oppervlaktenorm van 12 m2 of 18 m2:
  • met 2 m2 wordt verhoogd als de woning bij wijze van structurele plaatsbesparende maatregel uitgerust is met een bed van minimaal 2 m2, dat dubbel gebruik aantoont;
  • wordt verhoogd met maximaal 3 m2 van de gemeten oppervlakte in de aparte badkamer.

Meer info op Rookmelders verplicht en op Wonen Vlaanderen.

Er geldt een verplichting om in de huurappartementen autonome rookmelders te voorzien.

Elke woning (dus ook appartementen) moet uitgerust zijn met één of meer rookmelders. Hiervan kan enkel afgeweken worden door een gekeurd en gecertificeerd branddetectiesysteem te installeren.

In een appartementsgebouw zal er in elk appartement minstens één rookmelder worden geplaatst.

Voor de gemeenschappelijke delen geldt de regel van één meldingstoestel per compartiment en tenminste één per bouwlaag.

Deze regels gelden ongeacht de grootte van het gebouw.

Voor de gemeenschappelijke delen geldt de regel van één meldingstoestel per compartiment en tenminste één per bouwlaag.

Deze regels gelden ongeacht de grootte van het gebouw.

Woningen en kamers bestemd voor het huisvesten van studenten moeten ten laatste op 1 oktober 2014 uitgerust zijn met een optische rookmelder.

De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten.

De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

Alle woningen waarvoor een bijzonder sociale lening wordt toegekend en waarvoor de kredietakte na 1 januari 2013 werd verleden, moeten zijn uitgerust met optische rookmelders.

Dan voldoet uw woning niet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse overheid vanaf 2020 oplegt.

Wie vandaag een woning zonder rookmelders verhuurt, krijgt geen conformiteitsattest. Het verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders is strafbaar.

De verhuurder is wettelijk verplicht de nodige rookmelders te laten plaatsen.

Als de verhuurder kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig vervangen.

De huurder is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud.

De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

Alle info over de voor waarden van 6% BTW vindt u op de pagina Rookmelder installeren met 6% BTW

Het plaatsen van rookmelders komt in aanmerking voor de renovatiepremie (uitdovend).

Meer info:

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-renovatiepremie-uitdovend/werken-die-in-aanmerking-komen-voor-de-renovatiepremie-uitdovend

Onderhoud van de rookmelders

Stof de rookmelder regelmatig af, of ga met de stofzuiger langs de openingen van de melder.
Test de rookmelder een keer per maand, bijvoorbeeld elke eerste donderdag van de maand (met een druk op de testknop).
Vervang op tijd de batterijen (bij rookmelders met vervangbare batterij) of de rookmelder (bij rookmelders met niet-vervangbare batterij).

Er zijn diverse oorzaken waarom een rookmelder af en toe piept, zonder dat er rook is te zien.

De rookmelder geeft dan elke minuut een toon om een probleem of storing aan te geven.

Meest voorkomend probleem is dat de batterij van de rookmelder is (bijna) leeg is en deze moet vervangen worden.

Het kan ook zijn dat de rookmelder vervuild is waardoor de sensor niet meer goed werkt. Controleer of de openingen in de rookmelder vrij zijn van stof en/of insecten. Maak eventueel de rookmelder schoon met een vochtige doek (niet een natte doek). Helpt dit niet? Vervang dan zo snel mogelijk de rookmelder.

De rookmelder van Rookmelders Vlaanderen zijn voorzien van een batterij die tien jaar meegaat.

Rookmelders zijn gevoelig voor stof en vuil, daarom is het van belang de rookmelder met regelmaat te testen en te onderhouden. Testen doet u door op de testknop te drukken en deze even vast te houden. De rookmelder geeft dan het alarmsignaal.

U dient de rookmelder regemlatig te testen. evenals na batterijvervanging.

Neen.

Het is ten stelligste af te raden de rookmelder te schilderen of af te plakken.

Installatie van rookmelders

Onze rookmelders zijn voorzien van een sokkel (“plaatje”) dat wij tegen het plafond bevestigen met een kleefstrook.

Als we niet op het plafond kunnen monteren, zal de rookmelder worden geïnstalleerd op de wand.

Op onze rookmelders zit 2 jaar carry-in garantie. Deze garantie start op de dag van de plaatsing.

Wij installeren geen rookmelders op een spanplafond. De rookmelder wordt dan aan de muur bevestigd.

Betaling gebeurt direct na plaatsing met kaart. Dat kan zowel met Bancontact, Maestro, Visa en Mastercard.

Klanten met BTW-nummer betalen na ontvangst factuur.