De vluchtroute

Enkel rookmelders zijn niet voldoende!

Bij brand heb je maar 3 minuten om buiten te geraken!
Stel: je slaapt, de rookmelder slaat alarm. Je verwittigt je gezin en vlucht naar buiten.
3 minuten is dan te kort om nog te overleggen wat er moet gebeuren.
Daarom is het ook belangrijk om vooraf na te denken over een vluchtplan.

Stel een vluchtplan op

Je kan het volgende toepassen in je eigen huis:
  • Bespreek vooraf wat jullie gaan doen als er een rookmelder afgaat. Besef dat branden zeer snel gaan en dat je weinig tijd hebt. Het is dus belangrijk om voorbereid te zijn.

  • Steek de sleutel op de deur of leg of hang deze in buurt ervan.Here

  • Hou de vluchtroute, de trappen en de gangen vrij van spullen en fietsen.

  • Sluit zoveel mogelijk deuren op de weg naar buiten. Op die manier wordt de brand zo veel mogelijk opgesloten en krijgt deze zo weinig mogelijk zuurstof.

  • Verzamel buiten op een vooraf afgesproken plaats.

  • Zorg eerst dat jullie allemaal buiten zijn en bel dan pas naar de brandweer via het gratis nummer 112.

  • Ga vooraf ook na welke alternatieve vluchtroute je hebt. Dit kan via een buitentrap of terras zijn.

  • Heb je geen vluchtroute, sluit zoveel mogelijk deuren en begeef je naar het venster aan de straatzijde. Laat via 112 weten op welke verdieping je je bevindt.

 

Wettelijk gezien is het niet verplicht de vluchtroute van rookmelders te voorzien. Wij dringen er toch op aan.

Stel dat uw vluchtroute zich eerder vult met rook dan de kamers met de rookmelder. Dan kan u niet weg.

Het is dus aan te raden ook de vluchtroute te voorzien van rookmelders.

 

Het pakket “Comfort Security” voorziet in het installeren van rookmelders in de slaapkamer en op de vluchtroute.

Bij het pakket “Maximum Security” voorzien we rookmelders alle kamers en op de vluchtroute.